top of page

El nostre ideari

Ens comprometem a oferir, com a escola que som, una educació:

Social i compromesa

Activa

Pluralista

Humanista

Integral

Crítica i alliberadora

Adaptant a la metodologia educativa les necessitats i interessos dels alumnes, desvetllant l'esperit crític i fonamentant l'aprenentatge de tècniques d'estudi.

Activa

Per valorar-se i valorar els altres de forma objectiva i constructiva. Educant en la llibertat i per a la llibertat responsable. 

Crítica i alliberadora

Facilitem l'adquisició de competències necessàries per al desenvolupament socials i ètic de l'alumne per a que arribi a la plena maduració personal de forma lliure i responsable.

Integral

Estructura de participació i representativitat democràtiques.

Social i compromesa

Facilitant la formació progressiva de criteris propis, l'anàlisis de la realitat i la presa de decisions responsables i respectant totes les ideologies i creences.

Pluralista

Transmetent els valors propis de l'humanisme, creant un clima basat en els valors humans.

Humanista

bottom of page