top of page

Avís legal

El propòsit d'aquest Avís Legal, és informar als usuaris de www.elpilar.cat , domiciliada en C/ Cristòfol Llargues, 18, Cornellà del Llobregat, 08940 - Barcelona, la raó social del qual el Responsable del fitxer és INSTITUCIÓ ESCOLAR AMEH, S.L. (EL PILAR), de qual és la seva política de protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

 

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat principal el poder servir-los la informació que ens sol·licitin a través d'aquesta via.

 

Els destinataris d'aquesta informació únicament seran els departaments en els quals s'organitza INSTITUCIÓ ESCOLAR AMEH, S.L. (EL PILAR), i ens col·laboradors oportuns per a l'acompliment de les seves atribucions i objecte social (que únicament accedeixen a les dades en els termes de l'art. 12 LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades), així com la cessió a les entitats oficials públiques o privades que ho exigeixin per Llei.

 

Únicament són obligatoris els camps NOM i E-MAIL per procedir a l'enviament de la sol·licitud d'informació a través del nostre formulari on-line. 

 

En el període de temps que transcorri entre la sol·licitud de consulta i la nostra resposta, es garanteix l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació, oposició de l'usuari, a les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per a això dirigirà la seva sol·licitud a través del correu electrònic info@elpilar.cat  o bé a l'adreça postal C/ Cristòfol Llargues, 18, Cornellà del Llobregat, 08940 - Barcelona.

 

El web www.elpilar.cat ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables i per tant no s'està a resguard de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de la INSTITUCIÓ ESCOLAR AMEH, S.L. (EL PILAR), ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

 

El web www.elpilar.cat no fa ús de cap tipus de tractament invisible.

 

El web www.elpilar.cat farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d'ells, per aquest motiu si existeix alguna modificació de les dades l'usuari del web els comunicarà al responsable del fitxer, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

 

La prestació del servei d'aquest web i les presents condicions d'Ús del Lloc Web es regeixen per la Llei espanyola. Per a qualsevol discrepància en l'execució, interpretació, compliment d'aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

bottom of page